Kajaani: 040 570 5427   ma–to 11–17 ja pe 11–15, Ajo-opetusta ma-pe 8-19 ja la 9-13  Sotkamo: 040 570 5427, ole yhteydessä puhelimitse Kajaanin toimistoon.

KOKEILULUPA 10 + 10

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt Suomen Autokoululiitto ry:n
jäsenkouluihin luvan B-luokan ajokortin suorittamisen nykyistä kevyemmällä ja
yksinkertaisemmalla opetusmallilla.


Kokeilumallissa on yksinkertainen turvallisuutta lisäävä vaiheittaisuus: Perusvaihe,
ajotutkinto ja valmennusjakso.


Perusvaihe:


Kokeilussa puolitetaan nykyinen pakollinen minimiopetusmäärä. Opetusta tulee siis
minimissään olla: Teoriaopetusta 10h, ajo-opetusta 10h ja itseopiskelua 10h. Nykyisen
voimassaolevan opetussuunnitelman vastaavat luvut ovat 19h, 18h ja 20h.
Minimiopetuksen jälkeen opiskelijalla on lupa suorittaa kuljettajantutkinto, mutta mikäli
opiskelijalla ei ole pakollisen opetuksen jälkeen vielä riittäviä edellytyksiä tutkintoon, tulee
opettajan suositella hänelle lisäopetusta kuten nykyisessäkin mallissa. Lopulliseen
ajomäärään vaikuttavat oleellisesti aiemmat ajokorttiluokat ja aiempi kokemus
ajoneuvoista, sekä liikenteestä.


Teoriaopetusta perusvaiheessa on 10h hyväksytyn opetussuunnitelman mukaisesti (B1-10).
Itseopiskelua perusvaiheessa tulee minimissään 10 tuntia. Itseopiskelu tarkoittaa opiskelua
verkossa hyödyntämällä sähköistä opetusmateriaalia, sekä lukemalla kirjallista materiaalia.


Ajo-opetusta perusvaiheessa on 10 tuntia. Vähimmäisopetusmäärä sisältää vaikeissa
olosuhteissa ajamisen opetuksen (1h) ajoharjoitteluradalla, sekä pimeällä ajamisen opetuksen
(1h). Kokeilussa pimeällä ajamisen opetus voidaan suorittaa simulaattorilla. Ajo-opetuksessa
opetuskokonaisuudet on käytävä läpi.


Hyväksytyn kuljettajantutkinnon jälkeen opiskelija saa pitkäaikaisen ajokortin ja perusvaihe
päättyy.


Perusvaiheen jälkeen:


Nykyinen harjoitteluvaihe voidaan korvata EDlooper-ajotavanseurantalaitteella, jossa
kuljettaja harjoittelee omaehtoisesti ajotavanseurantajärjestelmää apuna käyttäen.
Harjoitteluvaiheen aikana ei ole pakollista koulutusta autokoulussa, vaan ajoanalyysi ja
opettajan arviointi tulee oppilaalle suoraan verkkopalveluun ja mobiilisovellukseen
nähtäväksi. Itsearvioinnin ja systemaattisen harjoittelun tuloksia tarkastellaan
valmennusjaksossa, jossa ajon arviointia suunniteltaessa osataan ottaa oppilaan riskitaso
paremmin huomioon. Näin valmennusjaksossa opetuksesta saadaan yksilöllisempää.


Valmennusjakso:


Valmennusjaksossa arvioidaan kuljettajan todellista ajokäyttäytymistä ajotavan
seurantalaitteelta saatavan tiedon perusteella ja hyödynnetään tätä tietoa ajon arvioinnissa ja
valmennuksessa. Koulutuksessa kehitetään kuljettajan perus- ja itsearviointitaitoja sekä
parannetaan valmiuksia kehittää itseään kuljettajana. Riskien tunnistamisen- ja
hallintataitojen lisäksi kuljettajan itsensä hallintataitojen kehittyminen on tärkeää.

Arvioiva ajo. Hyödynnetään ajotavan seurantalaitteen tietoja (2h)
Teoriaosuus hyödyntäen turvallisuustiloja ajoharjoitteluradalla (2h)
SPR Ensiapu ja auttaminen liikenneonnettomuudessa (2h)
Demot ja kokeilut ajoharjoitteluradalla (2h)